Ako získam značku


Regionálnu značku môžu získať: 

  • poľnohospodárske produkty (ovocie,  zelenina, med, mlieko, obilniny, liečivé byliny a pod.);
  • potravinárske výrobky (syry, mäso, pečivo, sladké pečivo, sušené ovocie a zelenina, sušené huby, sušené liečivé byliny, nápoje, ovocné šťavy, čaje a pod.);
  • remeselné výrobky (sviece, keramika, čipky, výrobky z dreva, košikárske výrobky, drotárske výrobky, slamené výrobky, šperky, kozmetické výrobky a pod.);
  • služby - ubytovacie, stravovacie, tradičné služby (pestovateľské pálenice, penzióny, reštaurácie, hotely a pod.);
  • zážitky (ochutnávky, ukážky výroby remeselných výrobkov, tradičné podujatia, jarmoky a pod.). 

Ak vyrábate na území Kopaničiarskeho regiónu výrobky, na ktoré chcete žiadať o značku, najskôr sa presvedčte či spĺňate certifikačné kritériá (viď Dokumenty na stiahnutie). Ak áno, potom stačí vyplniť žiadosť a zaslať ju na adresu:  

  • Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina
  • Nám. M. R. Štefánika 560/4
  • 907 01 Myjava

alebo priniesť v tlačenej podobe osobne. Termíny príjmu žiadostí sú vždy aktuálne zverejnené na webstránke www.kopaniciarskyregion.sk. K vyplnenej žiadosti treba priniesť aj vzorku Vášho výrobku.

Vaša žiadosť bude posudzovaná certifikačnou komisiou. Po schválení Vašej žiadosti Vám bude udelený certifikát, ktorý Vás oprávňuje používať značku na 2 roky. Obnova certifikátu je na 3 roky od skončenia platnosti predchádzajúceho certifikátu.

Poplatok za používanie značky: 

ŽiadateľRegistračný poplatokRočný poplatok za používanie značky
Podnikateľský subjekt - 50,00 Eur
Nepodnikateľský subjekt - 20,00 Eur

najlepšie hodnotené produkty, služby a zážitky

Regionálne značky