Bio myjavské surové kravské mlieko – fľašované

Súčasná produkcia bio surového kravského mlieka nadväzuje na tradíciu výroby od vlastného vzniku družstva od roku 1975.

Poľnohospodárske družstvo Poriadie sa zaoberá rastlinnou a živočíšnou výrobou od roku 1975. Rastlinná výroba je zameraná na pestovanie bio obilnín a bio objemových krmovín a živočíšna výroba na chov ošípaných a chov bio hovädzieho dobytka. Poľnohospodárske družstvo Poriadie prevádzkuje mlyn v obci Dojč. Chov hovädzieho dobytka na mlieko je tradíciou od vzniku družstva. V roku 2008 prešlo družstvo do ekologického režimu (okrem chovu ošípaných) a od roku 2012 produkuje bio mlieko.

Bio myjavské surové kravské mlieko je 100 % bio mlieko plnené do 1 a 2 litrových pet fliaš. Čerstvé mlieko pochádza od dojníc, ktoré sú chované v podmienkach v striktnom súlade so smernicami ekologického poľnohospodárstva a pasú sa na prírodných pastvinách. Tieto pastviny sa obrábajú bez minerálnych hnojív alebo chemických a syntetických postrekov a garantujú najlepšiu bio kvalitu. Pri dojení sú dojnice zoskupené do dvojradu a ručne sa im umyjú a vydezinfikuje vemená. Potom sa im na ne nasadia dojacie súpravy. Mlieko sa potrubím privádza do tanku a po vychladení je plnené do fliaš, ktoré sa ručne uzatvárajú. Následne sa fľaše s mliekom expedujú do malých obchodov s potravinami v regióne. 

Kontakt:

Poľnohospodárske družstvo Poriadie
Predseda predstavenstva PD: Ing. Ľubomír Bulko
Kontaktná osoba: Marika Bucalová
Nám. M. R. Štefánika 517/23
Myjava 907 01
mobil: 0902 975 170
e-mail: pdporiadie@pdporiadie.sk,
e-mail: bucalova@pdporiadie.sk
www.pdporiadie.sk

Hodnotiť tovar

najlepšie hodnotené produkty, služby a zážitky

Regionálne značky