Certifikačná komisia


Prvá komisia, ktorá prideľovala značky bola zložená z nasledovných členov:

Meno a PriezviskoMiesto a funkcia
Štefan Kátlovský Včelár, Predseda Zväzu Slovenských včelárov - ZO Myjava
Mgr. Peter Nemček Manažér projektov reg. rozvoja
Mgr. Ľudmila Šmardová UMB Banská Bystrica, skúsenosti so zavádzaním regionálnej značky  
Bc. Eva Adámková Dom kultúry Javorina Stará Turá – riaditeľka
Mgr. Viera Feriancová Centrum Tradičnej Kultúry Myjava – riaditeľka
Vladimíra Jurenková Dom kultúry Samka Dudíka Myjava – riaditeľka
Ján Valihora Manažér projektov reg. rozvoja
Stanislav Duga Mäsiar a majiteľ obchodov s mäsiarskymi výrobkami
Ing. Peter Bunčiak Degustátor a kancelár Slovenského Rádu Rytierov destilátov

Na budúcom zasadnutí certifikačnej komisie sa členovia môžu zmeniť. 

 

najlepšie hodnotené produkty, služby a zážitky

Regionálne značky