Certifikačné kritériá

Aby mohol výrobok/služba získať značku, musí splniť presne vymedzené kritériá, ktorých plnenie bude posudzovať certifikačná komisia. Kritériá sú rozdelené na základné, ktoré musia byť splnené na 100% a kritériá jedinečnosti.


Kritériá pre produkty a výrobky

Základné kritériá: 

 • výrobca/producent má sídlo alebo miesto výroby/produkcie v Kopaničiarskom regióne;
 • je kvalifikovaný pre príslušnú výrobu/produkciu;
 • výrobca/producent zaručí etické princípy a pozitivny vzťah k životnému prostrediu.

Kritériá jedinečnosti:

 • tradícia výroby/produkcie;
 • využitie miestnych surovín;
 • podiel ručnej/duševnej práce;
 • jedinečnosť a originalita produktu.

Kritériá pre služby

Základné kritéria:

 • poskytovateľ služieb má sídlo a miesto prevádzky v Kopaničiarskom regióne;
 • je kvalifikovaný pre poskytovanie služieb;
 • poskytovatel služieb zaručí etické princípy a pozitivny vzťah k životnému prostrediu.

Kritéria jedinečnosti:

 • kvalita poskytovaných služieb;
 • šetrné správanie voči životnému prostrediu;
 • jedinečnosť zariadenia vo vzťahu k regiónu.

odkaz na Certifikačné kritériá v „Dokumenty na stiahnutie“

najlepšie hodnotené produkty, služby a zážitky

Regionálne značky