O regióne

Navštívte Kopanice – kraj plný pohostinnosti, žijúci folklórom a známy uchovávaním tradícií a remesiel a určite nebudete ľutovať.


Kopanice - región na západe Slovenska leží z veľkej časti v Myjavskej pahorkatine medzi Malými Karpatami a Bielymi Karpatami. Zo severu hraničí s Českou republikou, kde sa nad oboma štátmi týči majestátna Veľká Javorina – symbol česko-slovenského priateľstva. Zo západu je ohraničený Čachtickým hradom, známym povesťami o krvilačnej grófke Alžbete Báthory, z východu zrúcaninou Brančského hradu, oddeľujúceho tento región od Záhoria a z juhu vrchom Bradlo s Mohylou M. R. Štefánika – významného predstaviteľa 1. česko – slovenskej republiky.

Oblasť je typická rozdrobenou sídelnou štruktúrou s jedinečným koloritom, vidieckou architektúrou a folklórom. Pestrá mozaika lesov, lúk, pasienkov a hájikov s rozptýlenými ľudskými obydliami obklopených ovocnými sadmi vytvára prekrásny krajinný celok. Tento pahorkovitý kraj je popretkávaný turistickými a náučnými chodníkmi a cestičkami vhodnými na cykloturistiku či jazdeckú turistiku. Lesy Bielych i Malých Karpát sú vhodné na pešiu turistiku i poľovníctvo. Tento kraj je aj významnou etnografickou lokalitou s vlastnými folklórnymi tradíciami a remeslami. I preto sú dnes kopanice vyhľadávané ľuďmi, ktorí chcú v kľude tvorivo pracovať alebo prežiť starobu v lone prírody.

Tento kraj je typickým predstaviteľom územia s rozptýleným kopaničiarskym osídlením, čiže so stovkami usadlostí resp. kopaníc rôznej veľkosti, v ktorých žije spolu 43 000 obyvateľov. V kopcoch sa nachádzajú malé osady, kde už dnes trvalo žije veľmi málo ľudí. Obyvateľstvo je koncentrované v hlavných centrách regiónu, ktorými sú mestá Myjava, Stará Turá a Brezová pod Bradlom.

najlepšie hodnotené produkty, služby a zážitky

Regionálne značky