Podpora regionálnych produktov z Kopaníc a Záhoria

V roku 2013 reagovali tri verejno-súkromné partnerstvá na výzvu na projekty spolupráce z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 a spracovali projekt s názvom „Podpora regionálnych produktov z Kopaníc a Záhoria“.

Podpora regionálnych produktov z Kopaníc a Záhoria

Hlavným a koordinačným partnerom je Kopaničiarsky región – miestna akčná skupina, so sídlom v Myjave. Partnermi sú Miestna akčná skupina Podhoran, so sídlom v Plaveckom Petri a verejno-súkromné partnerstvo Partnerstvo pre  Horné Záhorie o.z., so sídlom v Kopčanoch.

Jeho cieľom je zviditeľniť miestnych ľudí v regiónoch, ktorí sa venujú tradičným remeslám alebo vyrábajú produkty zachovanými tradičnými výrobnými postupmi, ktoré šetria prírodné zdroje a životné prostredie.

V rámci projektu sa uskutočnili nasledovné aktivity:

  • analýza výrobcov produktov a poskytovateľov služieb;
  • zavedenie značky Kopanice - regionálny produkt;
  • rozšírenie a dopracovanie značky Regionálny produkt Záhorie;
  • vidiecke tržnice vo všetkých partnerských regiónoch;
  • zriadenie Izby ľudových tradícií, remesiel a regionálnych výrobkov;
  • katalóg výrobcov a poskytovateľov služeb;
  • vytvorenie webového portálu Kopanice – regionálny produkt;
  • vytvorenie webového portálu Regionálny produkt Záhorie.

najlepšie hodnotené produkty, služby a zážitky

Regionálne značky